Inżynieria Wschód

Inżynieria Wschód
Paweł Bujnowski i Maciej Bujnowski Spółka Jawna

NIP: 966 -209-41-63
ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 207
15-003 Białystok

Biuro/ Adres do korespondencji:
ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 207
15-003 Białystok

Biuro: 85  674 94 60
Fax: 85  674 94 61
E-mail: biuro@inzynieriawschod.pl

Paweł Bujnowski : 507 443 668