Przedsiębiorstwo Inżynieria Wschód Paweł Bujnowski i Maciej Bujnowski Spółka Jawna zrealizowało projekt „BON ANTYWIRUSOWY” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu był zakup niezbędnego sprzętu do świadczenia usług w przedsiębiorstwie. Zakupiona maszyna to idealne rozwiązanie w momencie, gdy w zakładzie wśród pracowników zatrudnionych pojawiła by się konieczność kwarantanny i idące za nią ryzyko nieterminowego wykonania zleceń.
– całkowita wartość projektu: 226 098,77 zł
– wartość grantu: 99 998,15 zł
Współpracujemy: