Przedsiębiorstwo INŻYNIERIA WSCHÓD PAWEŁ BUJNOWSKI I MACIEJ BUJNOWSKI SPÓŁKA JAWNA zrealizowało projekt pn. „Opracowanie Biznes Planu w zakresie rozwoju działalności przedsiębiorstwa INŻYNIERIA WSCHÓD PAWEŁ BUJNOWSKI I MACIEJ BUJNOWSKI SPÓŁKA JAWNA″ (projekt nr RPPD.01.04.01-20-2511/20) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (Usługi doradcze)”.
Celem projektu było skorzystanie z usługi prorozwojowej – specjalistycznej usługi doradczej (napisanie biznesplanu) w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
– wartość projektu: 61 254,00 zł
– wkład Funduszy Europejskich: 42 330,00 zł
Przedsiębiorstwo Inżynieria Wschód Paweł Bujnowski i Maciej Bujnowski Spółka Jawna zrealizowało projekt „BON ANTYWIRUSOWY” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu był zakup niezbędnego sprzętu do świadczenia usług w przedsiębiorstwie. Zakupiona maszyna to idealne rozwiązanie w momencie, gdy w zakładzie wśród pracowników zatrudnionych pojawiła by się konieczność kwarantanny i idące za nią ryzyko nieterminowego wykonania zleceń.
– całkowita wartość projektu: 226 098,77 zł
– wartość grantu: 99 998,15 zł
Współpracujemy: