Wykonanie robót żelbetowych wraz z hydroizolacją 6cylindrycznych zbiorników przeciwpożarowych Jednostka Wojskowa, Skład Hajnówka

Termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2015