Wykonanie robót murowych osłonowych i wewnętrznych w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym- Białystok

Termin realizacji: maj– lipiec 2017