Wykonanie remontu budynku portierni Działu Produkcji Wody Pietrasze- Wasilków

Termin realizacji: maj – czerwiec 2017