Wykonanie hydroizolacji otwartego zbiornika przeciwpożarowego Jednostka Wojskowa, Hajnówka

Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2016