Rozbiórki budynku nr 107 Jednostka Wojskowa, Białystok

Termin realizacji: listopad 2015