Remont hydroforni w budynku nr 7 Jednostki Wojskowej, Hajnówka

Termin realizacji: maj – lipiec 2017