Przebudowa budynku Nr 91 Jednostka Wojskowa, Białystok

Termin realizacji: lipiec – wrzesień 2016