Przebudowa Biblioteki Uniwersyteckiej w budynku Pałacu Branickich, Białystok

Termin realizacji: sierpień – wrzesień 2015