Odbudowa infrastruktury technicznej w Szpitalu Zakaźnym, Białystok

Termin realizacji: grudzień 2015