Dostosowanie wejścia głównego budynku Politechniki Białostockiej do potrzeb osób niepełnosprawnych, Białystok

Termin realizacji: grudzień 2015 – styczeń 2016